Braderie

1) De braderie/warenmarkt wordt georganiseerd door Evenementen en Organisatieburo Eeri, mail info@eeri.nl. Alle deelnemers zowel bedrijfsmatig, stichtingen, verenigingen, goede doelen als particulieren dienen zich te houden aan de regels en bepalingen van de organisatie. De braderie duurt van 09.00 uur tot 16.00 uur.
2) Aanmelden kan tot 14 dagen voor aanvang het evenement, met duidelijke vermelding van de te verkopen producten, door het inschrijfformulier naar ons te verzenden. Dit geldt als ontvangst van uw inschrijving. Na binnenkomst zal de organisatie van de braderie/markt uw aanmelding in behandeling nemen, dit om branchebescherming enz. te waarborgen. Voor de standplaatsen in de directe omgeving van het marktplein blijft de Sichting Paardenmarkt Lottum verantwoordelijk en gelden onderstaande regels.
3) Na akkoord van de organisatie ontvangt u de bevestiging tot deelname, met daarin uw relatienummer, dit nummer is van belang bij de verdere communicatie, dus bewaar dat goed! De kosten voor het deelnemen aan de braderie dienen van te voren te worden overgemaakt op ons rekeningnummer van de Rabobank met vermelding van uw relatienummer. Rekeningnummer: NL08RABO0130106690 t.n.v. Stichting Paardenmarkt Lottum. Als het bedrag op ons rekeningnummer is bijgeschreven is uw deelname definitief en verklaart u zich akkoord met de inschrijving/deelname en het reglement. Hebben wij echter géén betaling van u ontvangen, dan vervalt uw deelname aan de braderie/markt.
4) In de deelname is inbegrepen: de door u gereserveerde marktkraam(afm. 4 x 1 meter) of een meervoud hiervan of een grondplaats voor eigen verkoopplek (graag melden hoeveel meter u wenst te huren/gebruiken in het inschrijfformulier).
5) Het verkopen van etenswaar en drank is alléén mogelijk in overleg met de organisatie.
6) Bij annulering vóór het evenement wordt € 25,- administratiekosten bij de deelnemers in rekening gebracht en zullen alle kosten zoals o.a. marktkraamhuur en grondplaatshuur voor de volle 100% aan de deelnemer(s) worden doorberekend.
7) De standplaatsen worden toegewezen door de organisatie.
8) De inrichting en toegang tot uw marktkraam/grondplaats is mogelijk vanaf het tijdstip welke door de organisatie is vastgesteld. Eerder komen heeft geen zin want wij zijn dan nog aan het opbouwen. De afbouw van uw marktkraam/grondplaats is pas mogelijk als de braderie/markt is afgelopen , eerder afbouwen is niet toegestaan i.v.m. lege plekken en de verkeersveiligheid op het braderie/markt terrein. Tussen de aanvang van de braderie/markt en de afbouw is alle verkeer langs het gehele terrein niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk je auto of welk ander vervoermiddel dan ook bij de marktkraam of grondplaats te parkeren, dit is uitsluitend toegestaan na afspraak met de organisatie. Bij het laden en lossen dien je je auto of ander vervoermiddel dusdanig te parkeren dat overige vervoersmiddelen vrije doorgang hebben.
9) Bij alle voorkomende problemen, klachten en/of calamiteiten dien je je te allen tijde uitsluitend tot de organisatie te wenden. Aanwijzingen van politie, brandweer en de organisatie dienen stipt opgevolgd te worden. De E.H.B.O. post is voor iedereen altijd bereikbaar zonder toestemming van de organisatie.
10) Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij aanricht aan derden, de gehuurde marktkraam en het materiaal van de organisatie. Bij eventuele schade zal de rekening hiervan bezorgd worden bij de schademaker.
11) Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. 12) Iedere deelnemer is verplicht zijn marktkraam/grondplaats op te ruimen en het afval af te voeren.
13) Iedere deelnemer met drank en of voeding moet ervoor zorgen dat bij start van de braderie/markt er tenminste 1 vuilniszak/bak bij zijn standplaats staat. Tevens dient de standhouder van etenswaren zich te houden aan de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en brandweer.
14) Iedere deelnemer moet zelf (indien nodig) voor verlichting in de marktkraam zorgen (stroom kan door ons geregeld worden, dit kunt u aangeven in het inschrijfformulier). De stroomkabels mogen niet over de openbare straat lopen dus dit moet bovenlangs gebracht worden, zorg zelf voor voldoende verlengsnoer en deugdelijk materiaal i.v.m. schade.
15) Bij het niet voldoen aan boven vermelde voorwaarden behoudt de organisatie zich het recht voor diegene te verwijderen van de braderie/markt.
16) De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat voor schade ook, geleden door deelname aan en of eventuele wijziging(en) en/of afgelasting(en).
17) Als het evenement niet doorgaat is geen verhaal op de organisatie mogelijk, niet financieel, niet anderzijds. Een evenement kan bijvoorbeeld niet doorgaan door slecht weer of door een sommatie of beslissing van de overheid of gezaghebbende instantie.
18) Door het inschrijfformulier te verzenden of door deel te nemen aan het (bepaalde) evenement verklaard u het reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud.
19) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
20) Let op! U moet zich wettelijk kunnen legitimeren, ook bij onze evenementen.

Meelopers zijn niet welkom!